Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

Powerfoam VF4 (20l)

Опис:

Каустична пена за периодично или дневно чистење на многу валкани површини и загорени нечистотии од животински и растителни мрснотии во индустриите за храна, пијалоци и млечната инсустрија.Шифра: 343