Комунална хигиена

RATIMOR пелетки

Опис:

Родентицид пелетки

Активна материја: bromadialon

Родентицид наменет за уништување на домашни глувци и црни/сиви стаорци. Поради големото количество на пченица во својот состав е мошне вкусен за штетниците. Содржи ароми за привлекување на глодарите и има високоефикасен резултат како одложено дејство. Содржи Bitrex® за спречување на секундарното труење на животни и луѓе.Шифра: