Комунална хигиена

RATIMOR течен мамец

Опис:

Родентицид течен мамец – концентрат

Активна материја: bromadialon

Родентицид во течна форма за контрола на домашни глувци и црни/сиви стаорци. Одлична формулација погодна при услови на високи температури и каде што има недостаток на вода. Инзвонредни резултати во житна индустрија и разни сточарски фарми. Високоефикасен како резултат на одложеното дејство. Содржи Bitrex® за спречување на секундарното труење на животни и луѓе.Шифра: