Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

TM90 Универзално средство за рачно чистење.

Опис:

ТМ 90 е средство за чистење со општа намена дизајниран за апликации со рачно чистење во индустиите за храна, пијалоци и млечна индустрија.Шифра: 694