Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

Suredis VT1 (20l)

Опис:

Средство на база кватернер-амониум и алкиламин за активна и завршна рачна дезинфекција во индустријата за храна, пијалаци и млечна индустрија. Уништува вегетативни форми на грам позитивни и негативни бактерии, габи (квасци) за време од 5 минути.Шифра: 609