Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

Softcare AlcoPlus H500 (5l)

Опис:

Алкохолен дезинфектант за раце на база изопропанол и козметички состојки за нега на рацете.Шифра: 475