Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

Shureclean VK10 (20l)

Опис:

Високопенлив неутрален детрегент за универзална употреба во прехрамбената индустрија. За општа и редовна примена и чистење на сите површини, алатки и процесна опрема. Ефикасен за чистење на сите површини, пластика и меки метали (алуминиум). За рачно миење како универзален индуструски сјај.Шифра: 347