Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

Safefoam VF9 (20l)

Опис:

Благо алкална пена за чистење површини. Се користи и за рачно чистење и потопување предмети. Безбедна за меки метали. Не силикатна формулација за средно загадени површини како на пр.кај пекари, смрзнати производи, конзерви, житарки како и останат индустрии за храна и појалоци.Шифра: 697