Комунална хигиена

RATIMOR парафински блок

Опис:

Родентицид парафински блок

Активна материја: bromadialon

Родентицид наменет за уништување на домашни глувци и црни/сиви стаорци. Високотпорен родентицид на различни специфичности од опкружувањето, а особено погоден за влажност и надворешен простори. Содржи ароми за привлекување на глодарите и има високоефикасен резултат како одложено дејство. Содржи Bitrex® за спречување на секундарното труење на животни и луѓе.Шифра: