Products

QFM Ѕиден диспензер

Description:

Ѕиден диспензер со дирекно приклучување на вода за дозирање на концентрирани производи од канистри 5 или 20 лит  (за RoomCare plus со соодветно колор лабела). Дозирањето е автоматско вода+производ =готов раствор за користење. Погодно за дозирање производ во кофа или во спреј прскалка (QFM со висок проток / QFM со низок проток)Code: