Зелен програм

Plantella Universal

Опис:

УНИВЕРЗАЛНО ТЕЧНО ЃУБРИВО

Течен фертилизатор за сите видови растенија
– храна за сите видови растенија
– насочено и едноставно ѓубрење

0.5л
Течно минерално азотно-фосфорно-калиумово ѓубриво

Раствор NPK 7-5-6

МАКРОЕЛЕМЕНТИ:
N (вкупен азот): 7% азот (N)
5% амиден азот
1% нитратен азот
1% амониумски азот
P2O5 (фосфорен пентоксид):
5% растворлив во вода
K2O (калиумов оксид): 6% растворлив во вода

Содржи идеална комбинација на основни хрансливи состојќи (азот, фосфор и калиум) и микроелементи т.е. осигурува оптимален раст и бујно цветање на вашите растенија.

Упатство за употреба: во 2л вода се додава 15мл од течното ѓубриво (затворачот е дозирка) и го полеваме растението.
Собни растенија: во период на растење (од март до октомври) ги поливаме еднаш неделно, а во зимските месеци еднас на секои три недели.
Балконски растенија: во период на растење (од април до септември) ги поливаме еднаш до два пати во неделата.

Содржина: 0.5 л, 1 лШифра: 000804 0.5l, 000805 1l