Инсектициди

Kothrine SC 25

Опис:

Широкоспектарен инсектицид со резидуално дејство

Активна материја: delthametrin

Пакување од 1 литар

Високо ефективен суспензиски концентрат со широко спектарно делување за контрола на најприсутните комунални и магацински штетници. Ниската токсичност на производот, кој не остава видливи траги на површините и е без мирис, го прави овој производ погоден за употреба во домашни, јавни и индустриски простори. Овој производ има долга резидуална активност. Апликацијата на овој производ се врши со помош на пнеуматска или моторна пумпа.Шифра: 000136