Инсектициди

Kobiol EC 25

Опис:

Инсектицид за заштита на зрна

Активна материја:

Пакување од 100 мл.
Пакување од 1 литар

Комбиниран производ за заштита на зрнести култури со директен третман (леќа, ориз, грав, пченица, јачмен) како и контрола на магацински штетници во простории за складирање (амбари, силоси, подни складишта, магацини). Апликацијата се врши со помош на пнеуматски или моторни пумпи за директен третман на зрнести култури и резидуален третман на површини. Исто така, производот може да се аплицира со топло и ладно замаглување за заштита на просторот во (силоси, млинови, магацини). Доколку се раствора во пропишаните дозирања производите кои се заштитуваат може да се користат веднаш за човечка или животинска исхрана. Одлична долготрајна заштита за Вашиот производ и Вашиот простор за складирање.Шифра: 000105