Комунална хигиена

Glodacid plus пелетка

Опис:

Родентицид пелетка

Активна материја: brodifacoum

Пакување од 100 гр.
Пакување од 4 кгр.
Пакување од 25 кгр.

Професионален родентицид за сите видови на глодари. Содржи Bitrex® за спречување на секундарното труење на животни и луѓе. Содржи моќна активна материја ( 0,05 бродифакум ) со што се намалува поставувањето на големи количини на родентицид.Шифра: