Комунална хигиена

Glodacid plus парафински блок

Опис:

Родентицид парафински блок

Активна материја: brodifacoum

Пакување од 100 гр.
Пакување од 4 кгр.
Пакување од 25 кгр.

Професионален родентицид за сите видови на глодари. Содржи Bitrex® за спречување на секундарното труење на животни и луѓе. Содржи моќна активна материја ( 0,05 бродифакум ) со што се намалува поставувањето на големи количини на родентицид. Блоковите се во две форми: 4гр. Блокчиња во форма на пирамида и 50гр. Во форма на правоаголник за употреба во канализациони шахти.Шифра: