Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

Fillerclean VK12 (20l)

Опис:

Средно алкален течен детергент специјално формулиран за надворешно чистење на опремата за полнење на шишиња и картонска амбалажа во индустријата за храна и пијалоци како и во млечната индустрија. Компатибилен со алуминиум.Шифра: 341