Инсектициди

Ficam W

Опис:

Широкоспектарен инсектицид

Активна материја: bendiocarb

Пакување од ½ кгр.

Високо квалитетен и професионал карбаматен инсектицид за контрола на сите комунални и магацински штетници. Производот е во форма на прашок и има долго резидуално делување. Производот е дозволен за апликација во домашни, јавни и индустриски простори, а се препорачува и за канализациска дезинсекција, како и за заштита на објекти од надворешна страна (периметерна контрола). Одличен производ за спречување на резистентноста на разни видови на инсекти. Апликацијата се врши со пнеуматска или моторна пумпа.Шифра: 000104