Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

Divosan Hypochlorite VT3 (20l)

Опис:

Високо ефикасен оксидирачки дезинфектант за завршна дезинфекција. На база на натриум хипохлорит за употреба во млечната и индустријата за храна и пијалаци. Стабилизирана формулација за долготрајно складирање. Ефикасен против сите видови микроорганизми (бактериите, квасците, габите, спорите и вируси). Се употребува за рачна апликација, потопување и спреј апликација за употреба на чистење на отворена фабрика (површини) и исто така за автоматско дозирање во CIP системите.Шифра: 148