Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

Diverwash HD7 VC24 (20l)

Опис:

Благо алкален детергент за еднофазно перење на буриња, пластични садови, гајби и контејнери во тунел машини за чистење во индустријата за храна и пијалаци. Погоден за перење на меки и осетливи материјалиШифра: 349