Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

Deosan TC86 (20l)

Опис:

Хлорен алкален детергент за еднофазно перење на буриња, пластични садови, гајби и контејнери во тунел машини за чистење во индустријата за храна и пијалаци.Шифра: 745