Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

Booster VB31 (200l)

Опис:

Aдитив за оксидација на база водород пероксид.Наменет за забрзување и зголемена оксидација на процесот на чистење како додаток на главниот ЦИП детергент.Шифра: 446