Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

Aciplusfoam VF 59 (20L)

Опис:

Киселинска пена за периодично или дневно чистење и отстранување каменец и минерални наслаги од површини и опрема во индустриите за храна, пијалоци, млечната индустрија и преработка на риба.Шифра: 1101