Производи

4

Taski Tapi Gum (6×0,5l)

Опис:

Аеросолен спреј за смрзнување и отстранување на гуми за жвакање. Не го оштетува влакното. Не содржи CFC (хлорофлуоројаглерод).Шифра: 0114