Вешерај

9

Clax Personril (20l)

Опис:

Концентрирано белило на база пероцетна киселина, водород пероксид и состојки за стабилизација. За белење на веш освен од волна и најлон (полијамид). Се користи на темп од 40 – 70 С и квалитет на вода со ниска до средна тврдина. Овозможува белење на ниски температури (заштеда на енергија) и минимално бледеење на обоените ткаенини. Се користи за максимална хигиена и перформанси.Шифра: 0568