Вешерај

8

Clax Hypo Conc. (24kg/20l)

Опис:

Концентрирано течно белило на база хипохлорид. Погоден за комерцијални и болнички перални. Се применува со додавање на последната вода за плакнење на темп од 20-40 С. Содржи избалансиран систем на белење на ниски температири врз база на хипохлорид, алкалии и агенси за стабилизација на белилото.Шифра: 0167