Вешерај

7

Clax Pasta (10kg)

Опис:

Паста за нанесување, растворена од спреј прскалка дирекно врз влеки од храна
Се дозира како припрема на прскалка од 500 мл каде за 1 прскалка е доволно до 50 мл производ или од 1 лит производ се добиваат 20 спреј прскалии. Се дозира и дирекно во машина во фаза на перење или предперење како адитив за одстранување на мрсни флеки од хранаШифра: 0500