Вешерај

5

Clax Build (20l)

Опис:

Tечен алкален адитив/забрзувач на главниот процес на перење. Содржи и состојки за намалување на тврдината на водата. Се користи во услови на средна тврдина до тврда вода. Го помага и го забрзува процесот на главното перење со зголемување на рН вредноста во главната фаза на перење. Го спречува посивување на машината и посивувањето на вешот. Спречува повторно враќање (налепување) на остатоците од детергентот и слободните јони од тврдата вода врз веќе испраниот веш. Може да се комбинира во процеси и комбинација со системи за белење и со главен детергент каде испорачува одлични резултати при перење на болнички веш, многу валкан веш и кујнски веш. Се комбинира со производи за белење на веш.Шифра: 0572