Вешерај

4

Clax Alfa (20l)

Опис:

Tечен детергент за главна програма за перење на база детергенти – машавина од нејонски и анјонски сурфактанти, pH неутрален. Спречува повторно налепување на отстранетите нечистотии врз испраниот веш. Се комбинира со забрзивач на главниот процес во различни сценарија за поинтензинвни процеси на перење. Компатибилен со осетлив веш.Шифра: 0844