Производи

9

Салфетка Eco Natural Lucart L-One 216TI

Опис:

2 слојна
Текстурирана, слепени слоеви
150 салфетки
Лист димензија 24цм х 16,4цм
Транспортен картон: 40 парчиња
ЕУ ЕКО ЛАБЕЛА
Соодветна хартија во допир со прехраната

100% целулозни рециклирани хартиени влакна во соработка со TetrаPakШифра: