Кујни

1207340-D3000-pump-High-Res-CMYK

D3000 Пумпа за дозирање течен детергент и агенс за плакнење (сушење)

Опис:

Пумпа за дозирање течен детергент и агенс за плакнење (сушење). Наменета за професионални тунелски машини за перење садови. Автоматско дозирање преку контрола на кондуктивност.Шифра: 350