Кујни

J2000

Дозирна опрема J2000

Опис:

Уред за прскање, за одржување хигиена во големи кујни. Чистење, дезинфекција и плакнење.  За 2 производи, дезинфекција и плакнење за кујнски објекти. Пиштол за спреирање со црево 15-20м. Со дирекно приклучување на вода за дозирање на концентрирани производи од канистри 5 до 20 лит.Шифра: 566