Објектна хигиена

ziden-dispenzer

QFM Ѕиден диспензер

Опис:

Ѕиден диспензер со дирекно приклучување на вода за дозирање на концентрирани производи од канистри 5 или 20 лит  (за RoomCare plus со соодветно колор лабела).

Дозирањето е автоматско вода+производ =готов раствор за користење. Погодно за дозирање производ во кофа или во спреј прскалка (QFM со висок проток / QFM со низок проток)Шифра: