Објектна хигиена

Oxivir-Plus-2x5L

Oxivir Plus 2x5L

Опис:

Високо концентриран чистач/дезинфектант наменет за чистење и дезинфекција на сите водоотпорни површини и материјали како на пример мебел штоф.

Производот е формулиран на база активен забрзан водород пероксид со широк спектар на делување како бактерицид, вируцид, фунгицид и габацид.

Соодветен за широка употреба со брзо делување дури и во ризичните места во здравствениот сектор и фармацијата.Шифра: 972