Facility hygiene

Optimax-Multi

Optimax Multi (2x5L)

Description:

Повеќе наменско благо алкално средство за чистење на сите водоотпорни површиникако на пример подови, мебел, пластика, алуминиум итн…

Добра емулзификацискаспособност и одлични перформанси на чистење и економија при употреба. Остава пријатен мирис.

Минимално дозирање е 100мл. на 10 литри вода  (1%). Дозата можеда се покачи до максимум 10% раствор.Code: 1237