Крпи, прибор и алатки за хигиена

EasyWipe

Крпи за еднократна употреба EasyWipe

Опис:

Крпите брзо се припремаат и се лесни за употреба.

Потребен е 2,18 литри раствор од потребното средство. Има 125 крпи во едно пакување.

Предност е што може да се употребува со било кои детергенти и дезинфектанти.

Економична и брза употреба воедно безбедно и сигурно. Спречува кросконтаминација.  Активно 24 часа од припремата.Шифра: