Озонирање на простории

V-Screen

V-Screen®

Опис:

V-Screen® мрежите  за писоари нудат ефективни решенија кога се работи за одводи и писоари кои треба да бидат протечни. Дополнително, успешно ги неутрализира сите потенцијални непријатни миризби. Овие мрежи  не се штетни по околината и не бараат посебни услови за транспорт и складирање. Исто така, заедно со мрежите  доаѓаат и пријатни мириси и освежувачи, кои ги одржуваат писоарите со свеж мирис и до 30 дена. V-Screen® мрежите за писоар се лесно прилагодливи и функционираат како заштитна мрежа, со тоа запирајќи ги отпадоците како гуми за џвакање, отпушоци, хартии и слично.Шифра: