Машини за подови

Foam_Generator

Foam Generator

Опис:

Генератор за пена за надградба на ErgoDisc 165 за пена за чистење тешиси.
Наменет за апликација на мокра до сува пена на производот TASKI Shampoo за машинско чистење теписи со четкањеШифра: 239