Крпи, прибор и алатки за хигиена

Microfiber-Teatowel

Микрофибер кујнска крпа

Опис:

Специјализирана за чистење и гланцање на садови, прибор, чаши без да остава влакненца и лесно чистење на масни траги, отисоци и бигор.

Димензија 40х60cm.Шифра: 855