Новости

Eco-Natural
29/ 07/ 14/

Eco Natural Lucart

Почитувани,

Eco Natural Lucart.™ e најновата технологија за екстракција на целулоза од Tetra Pack   пакување со што се извлекува околу 74% чиста целулоза и истата се користи за производство на овој веќе широко познат концепт. Оваа платформа кај нас моментално е застапена со неколку производи:

-       Eco Natural Lucart 135 Joint –Двослојна ролна хартија за бришење на раце и површини, 135 метри, Eco label Сертификат

-       Eco Natural Lucart  800 Двослојна ролна хартија за бришење на раце и површини, 200 метри, Eco label Сертификат

-       Eco Natural Lucart 1500 Двослојна џамбо ролна хартија за бришење на раце и површини, 510 метри, Eco label Сертификат

-       Eco Natural Lucart V2 21×21 Двослојни сложиви бришачи бришење на раце и површини, 210 листа, Eco label Сертификат

Како најнова придобивка од оваа платформа е Сертификатот за заштита на природната околина кој го издава лично производителот за своите потрошувачи ширум светот, вклучувајќи ги и нашата држава, како и земјите од регионот.

Eco-Natural     Eco-Natural1

Оваа платформа е наменета за професионална употреба во комерцијални и деловни  објекти, банки, училишта, разни видови на ресторани, кафе барови, разни видови производства, кетеринг компании, кујни, супермаркети, како и сите оние кои сакаат да користат професионални производи во своето работење…

За повеќе информации, Ве молиме слободно да се обратите до нашите продажни агенти…

Eco-Natural2     Eco-Natural3

Eco-Natural-Brend