Заштита од инсекти

12

Гранули против мравки

Опис:

Биоциден производ во форма на гранули 100гр.

Инсектицид во облик на гранули против црни и други видови мравки. Се употребува за балкони, плочници и приоди околу куќи. По контактот со гранулите, мравките го пренесуваат инсектицидот внатре во колонијата. На тој начин се уништуваат мравките во живеалиштата (мравјалниците). Очекуваниот ефект на истребување е 2-3 седмици по третманот. Зависно од временските услови (дожд), третманот може да се повтори. Производот да не се користи директно на земјено тло, тревници и градини.Шифра: 000133