Заштита од инсекти

4

Електричен сет со течност против комарци 35ml

Опис:

Биоциден Инсектицид против комарци

Производот е биоциден инсектицид против комарци во облик на течност наменета за вметнување во електричен апарат, а за употреба во затворени простории. Производот делува контактно, се абсорбира во телото на инсектот и го парализира нервниот систем.

Начин на употреба: Отворете го капакот на шишенцето и ставете го апаратот за струја. Водете сметка шишенцето да биде во исправена положба. По кратко време откако апаратот ќе го уклучите во струја, ќе започне дејството против комарците. Содржината на шишенцето делува во текот на 60 дена со користење на 8 часа дневно. По дневната употреба исклучете го апаратот од струја. По истекот на периодот на трајност, празното шишенце заменете го ново. Електричниот апарат не е потребно да се менува. Едно шишенце е доволно за третирање на просторија со големина од cca 20м2.Шифра: 000123