Заштита од инсекти

3

Таблети за апарат против комарци 20gr

Опис:

Биоциден Инсектицид против комарци во облик на таблета

Производот е биоциден инсектицид против комарци во облик на плочки/таблети кои се наменети за вметнување во електричен апарат, за затворени простории. Производот делува контактно, се абсорбира во телото на инсектот и го парализира нервниот систем.

Начин на употреба: Извадете ја таблетата од заштитната фолија и ставете ја во соодветниот апарат за струја. По неколку минути откако апаратот ќе го уклучите во струја, ќе започне дејството на инсектицидот против комарците. Мексималниот ефект на една таблета трае 8-10 часа. Кога таблетата ќе ја изгуби бојата и стане бледа, треба да се замени со нова. Една таблета е доволна за третирање на соба со средна големина од cca 20 м2. Максималниот учинок на една таблета е од 8-10 часа користење. По периодот наведен за употреба, таблетата треба да се промени. Електричниот апарат не е потребно да се менува.Шифра: 000126