Инсектициди

8

Effect Wasp Killer Aerosol

Опис:

Пакување од 8 парчиња

Овој аеросол е наменет за уништување на оси и нивните гнезда. Специјализираниот аеросол овозможува уништување на гнездата на осите од сигурна далечина од 3 метри. Делува моментално, но ирезидуално неколку денови. Пакување од 400 мл. Со специјален распрскувач.Шифра: 000128