Други производи

Феромонски мамец за контрола на складишни инсекти

Опис:

Вклучувајќи ги (lasioderma serricorne , ephestia elutella, pllodia intercpuctella, ephestia plodia)

Пакување на парче

Феромонски мамец составен од леплива подлога,сексуален или хранлив атрактант. Специјално направени за одредување и следење на инфестацијата. Употребливи согласно стратегијата на IPM (Integrated Pest Management). Без инсектицид и хемикалии. Можност за поставување на сензитивни места за третман како на пример (разни производства, магацински простори, извоз на тутун во контејнери, магацини за тутун, градински, домови).Шифра: