Други производи

Феромонски мамец за контрола на бубашваби

Опис:

Пакување на парче

Феромонски мамец составен од леплива подлога и сексуален атрактант. Специјално направен за одредување и следење на инфестацијата. Употребливи согласно стратегијата на IPM (Integrated Pest Management) Без инсектицид и хемикалии. Можност за поставување на сензитивни места за третман како на пример (болници, компјутерски центри, авиони, училишта, градински, домови).Шифра: