Други производи

УЛВ апарати и апарати за термално замаглување (количка)

Опис:

Избор по каталог
Пакувања и количини по спецификација

Професионални УЛВ апарати и апарати за термално замаглување од производителите: Swintec – Германија и Igeba – Германија.
Апаратите се по избор на клиентот.Шифра: