Индустрија за храна и пијалоци (хигиена и пакување)

ТМ90 (20l)

Опис:

Алкакно средсво со високи својства за спречување наталожување каменец. За чистење подови рачно, машинско и со опрема за пена.Шифра: 694