Крпи, прибор и алатки за хигиена

Сунѓераста крпа AQUA

Опис:

Висока абсорпција.

Влажно спакувана.

Биоразградлива (од памук и целулоза).

Димензии 18х20cm (пак.5/1)Шифра: 894