Други производи

Специјални жици за контрола на птици

Опис:

Пакување по метри должни

Специјални жици за контрола на птици во две варијанти: пластични и алуминиумски. Со поставувањето го спречува слетувањето и гнездењето на птиците. Може да се постават на кровови, билборди, споменици, гелендери, огради, фасади и тн. Се поставуваат со помош на силиконски лепак или заштрафување.

Апликацијата на производите е една од најзначајните мерки во делот на професионалната контрола на штетници. Затоа нашата компанија посветува големо внимание во набавката на професионални уреди за апликација, Како дистрибутери овозможуваме софистицирана опрема за апликација со ладно и топло замаглување, како и распскување со помош на специјални пнеуматски и моторни пумпи. Исто така нудиме и машини за апликација на средства за комарци. Сите овие уреди овозможуваат точна и прецизна апликација користејќи оптимална количина на употребен производ. Сите уреди се веќе потврдени во светот со својот квалитет и намена.Шифра: