Производи

Сложенка – хартија раце 2сл/21х21cm/210l. Strong Lucart “V2”

Опис:

2 слојна

Лист димензија 21x21cm

Текстурирана, слепени слоеви

Соодветна хартија во допир со прехраната

Од чиста пулпа – целулоза

Транспортен картон: 15 сложенки

190 листа

Цена: 75 ден.

.Шифра: 1172